Bepaling inzake niet-discriminatie inzake betalingstransparantie

De HollyFrontier Corporation zal werknemers of sollicitanten niet ontslaan of op enige andere manier discrimineren omdat zij navraag hebben gedaan over hun eigen salaris of het salaris van een andere werknemer of sollicitant, of dit hebben besproken of bekendgemaakt. Echter, werknemers die toegang hebben tot de beloningsgegevens van andere werknemers of sollicitanten als onderdeel van hun essentiële functies, mogen het salaris van andere werknemers of sollicitanten niet bekendmaken aan personen die anderszins geen toegang hebben tot beloningsgegevens, tenzij de openbaarmaking (a) een reactie is op een formele klacht of aanklacht, (b) een onderzoek, procedure, hoorzitting of actie bevordert, waaronder een onderzoek uitgevoerd door de werkgever, of (c) in overeenstemming is met de wettelijke plicht van HollyFrontier Corporation om informatie te verstrekken. 41 CFR 60-1.35(c)