Gelijke kansen-werkgever

HollyFrontier Corporation is een werkgever die gelijke kansen biedt. Alle gekwalificeerde sollicitanten komen in aanmerking voor een dienstverband, zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationale afkomst, leeftijd, handicap, veteranenstatus of enige andere verboden reden tot discriminatie.