Oplichterij baanaanbod

HollyFrontier Corporation (“HFC”) is op de hoogte gebracht dat onbevoegde personen momenteel frauduleuze e-mails en brieven versturen die beweren afkomstig te zijn van HFC, die ongevraagde functieaanbiedingen bevatten en/of verzoeken om een voorschot en persoonlijke informatie in verband met een Canadees werkvisum. Houd er rekening mee dat deze brieven en e-mails niet afkomstig zijn van HFC of een van haar gelieerde ondernemingen en dat de functieaanbiedingen waarnaar hierin wordt verwezen geen verband houden met HFC of haar gelieerde ondernemingen. HFC en haar dochterondernemingen sturen geen ongevraagde vacatures en hebben niemand geautoriseerd om deze e-mails of brieven namens hen te verzenden. U moet niet reageren op deze brieven of e-mails.

Als u denkt dat er contact met u is opgenomen als onderdeel van deze oplichterij, neem dan contact op met uw lokale wetshandhavingsinstantie. We moedigen u ook aan om ons op de hoogte te stellen via fraudprevention@hollyfrontier.com